Scurt istoric

Istoria Departamentului Finante se intrepatrunde cu istoria Academiei de Studii Economice din Bucuresti, infiintata in 1913. Astfel, in Legea de infiintare a Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale, denumirea initiala a ASE, se mentiona ca se vor preda, sub forma de cursuri sau conferinte, intre altele, si materii precum: Stiinta si legislatia financiara, Teoria si tehnica asigurarilor, Studiul practic al intreprinderilor comerciale si industriale - cursuri ce se pot considera pe buna dreptate precusoare ale cursurilor sustinute si astazi in Academia de Studii Economice din Bucuresti.

 

In perioada interbelica, activitatea didactica era organizata sub forma de “catedre” (ocupate numai de catre profesorii titulari) si “conferinte” (ocupate de conferentiarii titulari). Intr-o anumita “catedra de curs” sau “conferinta”, in functie de posibilitatile bugetare, puteau fi grupate mai multe materii, in functie de continut. De exemplu, in 1939 , pentru Stiinta si legislatia financiara erau alocate o catedra si o conferinta, pentru Tehnica asigurarilor si actuariat – o conferinta, iar pentru Stiinta economiei intreprinderii – o catedra si o conferinta.

 

Printre cadrele didactice cu preocupari in domeniu din perioada de pionierat a Academiei de Studii Economice, se numarau: acad.dr. Anton Davidoglu (1876-1958) – profesor definitiv la Catedra de Matematica financiara aplicata si tehnica asigurarilor , primul rector al Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale (1913-1917), acad.dr. Ion N. Angelescu (1884-1930) – profesor definitiv la Catedra de Stiinte si finante , rector al Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale (1924-1929), acad.dr. Ion Raducanu (1884-1964) – profesor definitiv la Catedra de Stiinta si legislatie financiara , rector al Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale (1931-1940), dr. Dumitru R. Ioanitescu (1885-1970) – profesor la Catedra Politica sociala si asigurari.

 

Dupa cel de al doilea razboi mondial, odata cu afirmarea tot mai pregnanta a comunismului, si Catedra de Finante este afectata. Astfel, la 7 august 1947 se promulga o lege prin care Academia de Inalte Studii Comerciale si Industriale fuziona cu Academia de Studii Cooperatiste, rezultand Academia de Stiinte Comerciale si Cooperatiste , cu doua facultati, respectiv Facultatea de Stiinte Comerciale (care continua activitatea Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale) si Facultatea de Stiinte Cooperatiste. Disciplinele din domeniul financiar se regaseau in special in programa Facultatii de Studii Comerciale, acestea fiind: Finante publice, Studiul finantelor, Studiul intreprinderilor de asigurari, Economie si planificare financiara, Tehnica asigurarilor. La acestea, se adauga disciplina de Calculatie economica si tehnica asigurarilor, predata la Facultatea de Stiinte Cooperatiste.

 

Odata cu anul 1948, Academia de Stiinte Comerciale si Cooperatiste se transforma in Institutul de Stiinte Economice si Planificare din Bucuresti , totodata luand nastere Facultatea de Finante. Din acest moment, acceptiunea termenului de “catedra” este mult mai apropiata de cea actuala, respectiv de unitate de baza a structurii didactice si de cercetare stiintifica, organizata pe discipline inrudite. Anul 1948 reprezinta, totodata, anul infiintarii Catedrei de Finante, sub coordonarea profesorului Vasile Modoran. In perioada 1949-1958 au existat catedre, precum Finante si Credit, condusa, succesiv de prof. Vasile Modoran si conf. Mircea (Milan) Popovici.

 

Pana in anul universitar 1958/1959, cand are loc o relativa stabilizare, au loc numeroase modificari in organizarea catedrei. La acest moment, Catedra de Finante, coordonata de conf. Mircea (Milan) Popovici, dispunea de 26 de cadre didactice, printre care prof. Vasile Modoran, conf. Nicolae Glaja, conf. Radu Manescu, conf. Constantin Niculceanu, conf. Iulian Vacarel, lect. Nicolae Antoniu, lect. Tadeus Pohilschi, lect. Mihai Toma, lect. Constantin Topciu, asist. Mihai Adochitei, asist. Maria Bodnar, asist. Emil Negrea. Disciplinele din cadrul Catedrei de Finante erau reprezentate de: Finantele statelor capitaliste, Finantele Republicii Populare Romane (RPR), Finantele si creditul RPR , Bugetul de stat, controlul financiar si veniturile bugetului de stat al RPR, Finantele intreprindeilor si ramurilor economiei nationale .

 

Incepand cu anul universitar 1967-1968, Catedra de Finante fuzioneaza cu Catedra de Circulatie Baneasca si Credit, rezultand Catedra de Finante-Banci , sef de catedra fiind numit conf.univ.dr. Gheorghe Bistriceanu (din 1971, acesta devenind prof.univ.dr.). La momentul constituirii, efectivul catedrei era constitut, printre altii, din prof. Vasile Modoran, conf. Mircea Popovici . conf. Nicolae Glaja, conf. Radu Manescu, conf. Constantin Niculceanu, conf.dr. Iulian Vacarel, lect. Nicolae Antoniu, lect.dr. Constantin Topciu, lect. Mihai Adochitei, asist. Maria Bodnar, asist. Emil Negrea, asist. Florian Bercea, asist. Paul Bran. Printre disciplinele din cadrul catedrei se pot aminti: Finantele oranduirilor presocialiste, Finantele Republicii Socialiste Romania, Finante si Credit, Finantele intreprindeilor si ramurilor economiei nationale, Finantele in industrie constructii si transporturi, Finantele in agricultura, Finantele in comert, Bugetul de stat si controlul financiar, Finantarea si creditarea investitiilor. Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Bistriceanu a condus catedra in perioada 1967-1972, fiind succedat de prof.univ.dr. Vasile Modoran, conf.univ.dr. Mircea Popovici, conf.univ. Nicolae Glaja (pana in 1982), iar apoi de prof.univ.dr. Constantin Topciu (1982-1990) si prof.univ.dr. Nicolae Dardac (1990-1991).

 

Catedra si-a mentinut denumirea pana in anul universitar 1991/1992, cand a devenit Catedra de Finante-Moneda, coordonata de prof.univ.dr. Nicolae Dardac (1991-1992). Catedra a functionat sub aceasta denumire pana in anul universitar 1992-1993, cand a devenit Catedra de Finante si sisteme monetare , coordonata de prof.univ.dr. Nicolae Dardac (1992-1996).

 

Catedra de Finante a luat nastere din nou in 1996, prin divizarea Catedrei de Finante-Banci in doua catedre distincte, cea de a doua fiind Catedra de Moneda. Rolul de sef al Catedrei de Finante a revenit doamnei prof.univ.dr. Tatiana Mosteanu (1996-2004). Deja, in aceasta perioada, disciplinele din planurile de invatamant incep sa fie tot mai compatibile cu acelea predate la universitatile de prestigiu din domeniul economic, asa cum se regasesc, in linii mari, si in programele actuale. Printre disciplinele predate la nivelul Catedrei de Finante la acest moment, se pot aminti Finante publice, Gestiunea financiara a intreprinderii, Piete financiare, Politici financiare de intreprindere, Gestiunea portofoliului, Buget si trezorerie, Asigurari si reasigurari, Gestiune imobiliara, Evaluarea intreprinderii, Teorie financiara, Relatii financiare internationale, Modelarea deciziei financiare, Gestiunea financiara a institutiilor publice etc. In anul universitar 2002/2003 printre cadrele didactice ale Catedrei de Finante, se numarau: prof. univ. dr. Dumitru Badea, prof. univ.dr. Maria Bodnar, prof.univ.dr. Dalina Dumitrescu, prof.univ.dr. Emil Negrea, prof.univ.dr. Ion Stancu, prof.univ.dr. Radu Stroe, prof.univ.dr. Ilie Vasile, prof.univ.dr. Georgeta Vintila.

 

In anul 1999, prof. univ. dr. Iulian Vacarel (n. 1928) devine membru titular al Academiei Romane. Conducerea catedrei este preluata in 2004 de prof.univ.dr. Radu Stroe (2004-2008), succedat, incepand cu 2008, de prof.univ.dr. Victor Dragota (2008-2011). In anul universitar 2008/2009, Catedra de Finante avea in componenta 10 profesori universitari, respectiv: prof.univ.dr. Tatiana Mosteanu, prof.univ.dr. Ion Stancu, prof.univ.dr. Vasile Ilie, prof.univ.dr. Radu Stroe, prof.univ.dr. Georgeta Vintila, prof.univ.dr. Petre Brezeanu, prof.univ.dr. Dumitru Badea, prof.univ.dr. Felicia Alexandru, prof.univ.dr. Victor Dragota, prof.univ.dr. Costantin Roman.

 

In decembrie 2009, a aparut primul numar al Review of Finance and Banking , revista cu caracter stiintific editata de Catedra de Finante, impreuna cu Catedra de Moneda. Primii editori sefi ai publicatiei au fost Victor Dragota si Bogdan Negrea.

 

In 2011, Catedra de Finante a fost reorganizata sub forma Departamentului Finante , director de departament (cu delegatie) fiind numit fostul sef al Catedrei, prof. univ. dr. Victor Dragota.

 

Incepand cu noiembrie 2011 functia de Director al Departamentului de Finante este ocupata de Conf.univ.dr. Lucian Tatu.

 

Bibliografie:

Racila, Emil, 95 de ani de invatamant financiar. 60 de ani de la infiintarea Facultatii de Finante, Ed. ASE, Bucuresti, 2008.